Veel ervaring met:

Koolhydraatbeperkt dieet bij overgewicht en/of diabetes


Cholesteroladviezen bij verhoogd cholesterol en/of triglyceriden


Fodmapdieet bij spastische darm


Voedingsadvies maagverkleining

(voor- en na traject in samenwerking met CON Leeuwarden)

Vergoeding via het basispakket van uw zorgverzekering

Bij ons kunt u een betrouwbaar en deskundig voedings- of dieetadvies verwachten.

Wij hebben een HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond. Regelmatig volgen we scholingen en cursussen om op de hoogte te kunnen blijven van ontwikkelingen in het vakgebied. We staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).


We houden spreekuren op diverse locaties in de provincie Groningen (en Assen) en gaan zo nodig op huisbezoek.


Ellen Huisman, Kirsten Pot en Ingrid Klok