Elfit Dietistenpraktijk: Dieet en Leefstijl

Contracten met alle zorgverzekeraars, vergoeding via de basisverzekeringBij ons kun u een deskundig en betrouwbaar voedings- of dieetadvies verwachten.

Wij hebben een HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond.

Regelmatig volgen we scholingen en cursussen om op de hoogte te kunnen blijven van ontwikkelingen in het vakgebied.

We staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Dietisten NVD.


We houden spreekuren op diverse locaties in de provincie Groningen en Drenthe, gaan zo nodig op huisbezoek en maken gebruik van videobellen.


Veelal zitten we bij huisartsen in de praktijk, waardoor we korte lijnen hebben met onze verwijzers.

We krijgen verwijzingen van de huisarts, praktijkverpleegkundige en specialist.

GLI = Gecombineerde Leefstijl Interventie​


Koolhydraatbeperkt dieet bij overgewicht en/of diabetes


Cholesteroladviezen bij verhoogd cholesterol en/of triglyceriden


Fodmapdieet bij onder andere spastische darm


Voedingsadvies maagverkleining (voor- en na traject in samenwerking met CON Leeuwarden)
Ellen Huisman, Ingrid Klok, Kirsten Pot en Lauren Bijholt​


Elfit Dieet en Leefstijl

Email: [email protected] Tel: 06 52698790